Peralihan yang berlaku terhadap rantai blok Ethereum daripada Proof of Work kepada Proof of Stake secara terus mendapat perhatian daripada kebanyakan pasaran untuk taruhan. PoS membawa taruhan sebagai bentuk utama pendapatan pasif sebagaimana pelombong menjadi dikomersialkan. Evolusi teknologi rantai blok perlahan-lahan mengubah seni bina untuk mengetengahkan sesuatu yang lebih efisen dan kesedaran mekanisme persekitaran seperti PoS.

Sebagai mekanisme kata sepakat, PoS mendapat daya tarikan yang berterusan sebagai elemen penting dalam mana-mana rangkaian rantau blok.  Buktinya adalah bilangan besar pertukaran kripto dan platform yang sekarang menyokong aset PoS dan menawarkan perkhidmatan taruhan. Kepelbagaian yang baharu mekanisme PoS ada tanda positif untuk masa depan taruhan.

Proof of Matter (PoM)

Dalam PoS, pemegang menaruhkan aset kripto mereka sebagai cagaran untuk mendapat peluang untuk mencipta blok yang baharu. Peluang ini dipengaruhi dengan jumlah token yang berada di dalam rangakaian oleh pengguna. Pemegangan dana untuk menyokong operasi sistem (taruhan) diberi insentif dengan ganjaran.

Kelaziman terkini PoS dalam mengawal rangkaian rantai blok bukanlah tanpa merit, termasuk kos operasi rendah, impak ekologikal rendah, peningkatan skalabiliti, dan lebih insentif kripto yang besar. Sistem PoS bergantung pada penghasilan insentif untuk menggalakkan kejujuran dan sikap yang baik di dalam rnagkaian. Walau bagaimanapun, pengukuhan posistif bukanlah semua mekanisme boleh ditawarkan.

Taruh dan Kawal

Setiap mekanisme kata sepakat mempunyai protokol kawalan untuk melindunginya daripada berniat jahat, dan PoS tiada bezanya.  Semua sistem PoS memerlukan pengguna untuk bertatruh beberapa aset mereka di dalam rangkaian untuk menjadi pengesah blok. Protokol penalti seperti menangkap pengesah bertaruh aset terpakai bagi menghalang pengguna mengesahkan blok penipuan. Lebih-lebih lagi, sistem mengelak serangan sebanyak 51% dengan menentukan jumlah diperlukan untuk bertaru sebanyak 51%dan ia menjadi tinggi yang tidak lagi memberikan kepentingan lagi.

Proof di dalam Nombor

Aset kripto menyokong kapitalisasi pasaran kumulatif taruhan yang memberi keuntungan sebanyak $12.6 bilion dengan lebih kurang $8 bilion dalam taruhan. rangakaian taruhan lima teratas ada majoriti taruhan mereka dikunci; Tezos sebanyak 77%, Kosmos sebanyak 735, Decrad sebanyak 51%, Sythetix sebanyak 81%, dan Waves sebanyak 53% menurut kepada StakingRewards. Apabila Ethereum akhirnya bersama keluarga PoS, ia menjangkakan untk menawarka ganjaran sebanyak 3.7%. Banyak laigi ganjaran taruhan untuk dicari termasuk Polkadot sebanyak 5%, Cardono sebanyak 3.7, dan Matic sebanyak 10%.

Mengapakah Masa Depan Kripto Bergantung pada Taruhan

Kepelbagaian yang meluas bagi koin PoS dijadualkan untuk melancarkan pada bulan akan datang, termasuk Ethereum 2.0. Penganalisis menjangkakan bahawa tahun baharu akan melihak perkembangan projek berorientasikan PoS dan meningkatkan taruhan. Alasan jelas bagi alihan ini adalah peluang penjanaan pendapatan pasif dalam taruhan. Kebanyakan mata wang menggunakan sistem PoS menyediakan ganjaran yang besar untuk penggunanya. Menurut kepada StakingReward, hasil paling tertinggi termasuk produk seperti Sythetix melebihi 50%.

Di samping itu, rekaan yang kekal dan kepelbagain yang lebih baik di dalam sistem menjanjikan lebih pengalaman yang cekap. Aset PoS mengambil kepelbagaian ini untuk memberikan pengguna susunan pilihan. Ia sudah berlalu apabila semua aset berada di bawah hanya satu kata sepakat.

Bilangan besar  pengguna ada peluang untuk menjadi pengesah di bawah PoS. Ancaman pemusatan hampir tidak wujud dengan kos yang tinggi sebagai 51% serangan. Algoritma yang boleh diakses terikat menjadi terkenal di antara pemula dan pakar di dalam industri ini.

Taruhan semudah mengunci koin di dalam dompet unik. Proses ringkasan adalah pemulaan untuk menjadi sebahagian daripada PoS yang menjalankan rangkaian. GPengurangan halanagan dalam menyertai secara aktif di dalam rangkaian menyingkirkan mana-mana ancaman perbelanjaan tenaga yang berlebihan. Cara mesra alam untk menjalankan sistem lebih kukuh untuk jangka panjang.

Nota Akhir

Mekanisme PoS dan taruhan seterusnya membawa kepada semula jadi teknologi rantai blok, menjadikan kedua-duanya cekap dan berskala. Kewujudan mesra alam, desentralisasi, dan ganjaran mekanisme kata sepakat adalah apa yang diperlukan oleh industri. Terdapat risiko terlibat dengan mengunci aset dalam PoS tetapi apakah pelaburan tiada peluang? Pendapatan pasif dan faedah yang lain dalam sistem menjadikan ia berbaloi. Jadi marilah menyertai MyCointainer mulai hari ini untuk memulakan penjanaan daripada pemegangan aset anda.