UniCrypt to platforma blockchain tworząca najlepsze możliwe środowisko dla blokowania płynności przy jednoczesnym budowaniu zaufania użytkowników. Ciągła utrata zaufania do zdecentralizowanych projektów finansowych stanowi znaczący bodziec dla tego, co UniCrypt ma nadzieję osiągnąć.

Platforma a na uwadze trudności, z jakimi borykają się projekty startupowe, w tym brak wsparcia, finansowania, promocji i innych. Dlatego jest to platforma publiczna, która pozwoli każdemu projektowi zorganizować przedsprzedaż, aby wykorzystać swoje zasoby do rozwoju. Jak mówi UniCrypt, launchpad będzie "Uniswapem przedsprzedaży".

Aby zapewnić, że platforma nadal zachowuje swoją wiarygodność, UniCrypt udostępni funkcję zachęcającą audytorów z białą listą do wskazywania wszelkich podejrzanych działań. Jeśli token zostanie oznaczony jako wątpliwy, ta sama informacja pojawi się podczas przedsprzedaży.

Najlepsza opcja dla scentralizowanych Launchpadów

UniCrypt prezentuje się jako wyraźna konkurencja dla wszystkich swoich scentralizowanych odpowiedników. Dobrymi przykładami są Binance, TrustSwap, by przytoczyć tylko kilka z nich. Podczas gdy scentralizowane launchpady przedsprzedaży mają swój sprawiedliwy udział w popularności, wciąż wypadają słabo w niektórych obszarach. Jednym z takich przypadków jest swoboda korzystania z ich platform.

Aby projekt mógł przeprowadzić swoją przedsprzedaż na scentralizowanych launchpadach, musiałby spełniać kilka czynników, zgodnych z platformą hostingową. Na przykład, Binance sprawdza historię projektu, jak długo istnieje, jego potencjał na rynkach kryptowalut, możliwość przyjęcia itd. Następnie zespół launchpad oceni, który projekt jest najlepszy do podjęcia. Chociaż jest to dobry sposób na uniknięcie oszustw, nowe projekty mogą czuć się zniechęcone w takich sytuacjach.

Launchpad UniCrypt dąży do zapewnienia równych szans dla wszystkich, którzy chcą rozpocząć swoją podróż. Na początku będzie pozwalał jedynie na przedsprzedaż tokenów z planami wprowadzenia audytorów z białej listy. Docelowo ma to być w pełni zdecentralizowana, autonomiczna i wysoce skalowalna platforma.

Warunki przedsprzedaży na UniCrypt Launchpad

Aby projekt mógł wejść na giełdę UniCrypt, musi wprowadzić swój token, ustalając w konsekwencji miękki i twardy limit; ten krok aktywuje funkcję białej listy dostępnej w interfejsie użytkownika. Projekt przejdzie do kolejnych etapów przedsprzedaży, których wymaga; UniCrypt launchpad ma maksymalnie dwa etapy.

Zespół odpowiedzialny za token powinien następnie określić walutę, w której chce pozyskać środki: USDC, USDT, DAI i ETH, spośród kilku dostępnych na UniCrypt.

Udział w pierwszej rundzie jest przeznaczony wyłącznie dla posiadaczy UNCX i UNCL (rodzimych tokenów UniCrypt). Wszyscy zaangażowani posiadacze powinni mieć 500 dolarów wartości jednego z tokenów, a runda ma trwać 2 godziny.

W drugiej rundzie może wziąć udział każdy lub adresy z białej listy zespołu zajmującego się tokenami. Wydarzenie może się odbyć do dwóch tygodni od rozpoczęcia drugiej rundy.

Ważną informacją jest to, że wszystkie tokeny rozpoczynające swoją przedsprzedaż na platformie muszą zablokować minimum 30% puli płynności na Uniswap. Niemniej jednak, zaleca się zablokowanie więcej niż minimalny wymóg, aż do 100%. Platforma przedsprzedaży jest całkowicie połączona z blokadami UniCrypt w celu zwiększenia wydajności.

Ustanowienie zaufania i skalowalności

Aby uniknąć exit scamów z inwestycji, zespół zajmujący się przedsprzedażą tokenów może wycofać środki z blokad płynności dopiero po upływie określonego czasu. Dlatego też, jeśli projekt nie osiągnie swojego miękkiego pułapu, platforma w pełni zwróci środki wszystkim inwestorom.

Z drugiej strony, jej zautomatyzowana infrastruktura umożliwia uproszczone podejście do wszystkich zdarzeń, które mają miejsce na platformie. Skalowalność jest pewna, niezależnie od liczby działań przedsprzedażowych na platformie.

Wreszcie, UniCrypt ma na celu zapewnienie równości w projektach, które mogą rozpocząć przedsprzedaż na platformie, dając jednocześnie inwestorom przewagę w operowaniu ich kapitałem. Platforma z pewnością zrewolucjonizuje przestrzeń DeFi oferując więcej zaufania i możliwości dla każdej zainteresowanej strony.

Przydatne linki

Twitter | Telegram PL | Telegram EN