Đơn vị tiền tệ là một nền tảng tiền điện tử phi tập trung, tự quản và tự bền vững, có thể truy cập thân thiện với người dùng đối với tất cả mọi người và cực kỳ nhanh chóng.

Khía cạnh thú vị của nền tảng MUE nằm ở thiết kế hiệu quả về chi phí. Khoảng 10% MUE được tạo ra được dành cho tính bền vững của dự án.

Có thể tìm thêm thông tin chi tiết tại https://www.mycointainer.com/assets/monetaryunit

Người dùng có thể dễ dàng stake MUE token tại MyCointainer và kiếm thu nhập thụ động chỉ với vài cú nhấp chuột đơn giản.

Hãy xem qua từng bước trong hướng dẫn để thấy stake Monetary Unit dễ dàng như thế nào:

1. Đối với người dùng mới, hãy đăng ký tại https://www.mycointainer.com/signup/, đối với người dùng đã đăng ký, hãy đăng nhập vào https://www.mycointainer.com/

2. Sau khi đăng nhập, chọn Deposit

3. Chọn 'I already have coins' và tìm kiếm Monetary Unit (MUE) từ danh sách

4. Sau khi chọn Monetary Unit (MUE), nhấp vào generate address

5. Deposit token đến địa chỉ được hiển thị. Thời điểm gửi tiền thành công, phần thưởng stake của bạn sẽ bắt đầu

Chúc bạn stake vui !!!

MyContainer có hơn 80 tài sản kỹ thuật số để stake vào. Danh sách tài sản có thể được tìm thấy tại https://www.mycointainer.com/assets

Sử dụng các gói Power ở MyContainer, nhận tất cả các phần thưởng 100%. 0% phí cổ phần cho tất cả tài sản. Ghé thăm MyContainer POWER PLANS

Để được hỗ trợ, hãy gửi email tới [email protected]