Safeinsure là một thị trường bảo hiểm phi tập trung mang đến khả năng tiếp cận toàn cầu cho những người mua hợp đồng bảo hiểm trên toàn thế giới. Nhiệm vụ của nó là đưa quyền lực của người tiêu dùng trở lại tay họ với thị trường bảo hiểm dễ tiếp cận.

SafeInsure khai thác công nghệ blockchain để tạo ra mạng lưới trách nhiệm giải trình kỹ thuật số mới cho người mua và người bán bảo hiểm.

Có thể tìm thêm thông tin chi tiết tại https://www.mycointainer.com/assets/safeinsure

Người dùng có thể dễ dàng stake token SINS tại MyCointainer và kiếm thu nhập thụ động với vài cú nhấp chuột đơn giản.

Hãy xem qua từng bước trong hướng dẫn để thấy stake SafeInsure (SINS) dễ dàng như thế nào:

1. Đối với người dùng mới, hãy đăng ký tại https://www.mycointainer.com/signup/, đối với người dùng đã đăng ký, hãy đăng nhập vào https://www.mycointainer.com/

2. Sau khi đăng nhập, chọn Deposit

3. Chọn 'I already have coins' và tìm kiếm SafeInsure (SINS) từ danh sách

4. Sau khi chọn SafeInsure (SINS), nhấp vào generate address

5. Deposit token đến địa chỉ được hiển thị. Thời điểm gửi tiền thành công, phần thưởng stake của bạn sẽ bắt đầu

Chúc bạn stake vui !!!

MyContainer có hơn 80 tài sản kỹ thuật số để stake vào. Danh sách tài sản có thể được tìm thấy tại https://www.mycointainer.com/assets

Sử dụng các gói Power ở MyContainer, nhận tất cả các phần thưởng 100%. 0% phí cổ phần cho tất cả tài sản. Ghé thăm MyContainer POWER PLANS

Để được hỗ trợ, hãy gửi email tới [email protected]