MyCointainer tiếp tục đổi mới các dịch vụ staking khác nhau, chúng tôi vui mừng thông báo về việc tích hợp hệ thống staking lạnh XPRT. Chúng tôi tin rằng đây là một bước nữa hướng tới sự phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ, sự thoải mái, minh bạch và an toàn cho quỹ của bạn.

Với Cold Staking, bạn ủy quyền XPRT của mình cho node MyCointainer stake thay cho bạn. Vì node MyCointainer đang tích cực staking các khối mới trên XPRT Blockchain, Cold Staking cung cấp các lợi ích bảo mật mạng tương tự như staking thông thường và do đó sẽ nhận được phần thưởng tương tự.

Một lợi thế của việc staking lạnh là bạn vẫn kiểm soát được số tiền bạn sở hữu và phần thưởng của bạn sẽ được giữ lại trong quá trình bảo quản an toàn của bạn. Node MyCointainer không thể truy cập vào quỹ XPRT của bạn và sẽ không có bất kỳ phần nào trong phần thưởng tiền staking của bạn.

NodeID Address:

persistencevaloper1psk9f4ll6q2vehkqu3g4ya2ch006ht8z5w9p6m

Explorer: https://explorer.persistence.one/validators/persistencevaloper1psk9f4ll6q2vehkqu3g4ya2ch006ht8z5w9p6m

Làm cách nào để thiết lập staking lạnh?

1. Ủy quyền số tiền của bạn cho node của chúng tôi bằng cách sử dụng địa chỉ được tìm thấy ở trên - hãy chèn số lượng XPRT mà bạn muốn ủy quyền. Ủy quyền tối thiểu - 1 XPRT. (tùy theo các điều khoản ủy quyền XPRT)

Xem thêm thông tin về quy trình ủy quyền.

2. Giữ tiền ủy nhiệm này bao lâu bạn muốn và kiếm phần thưởng staking giống như bất kỳ node lạnh/trình xác thực nào khác. Không có thời gian khóa.

3. Phần thưởng tiền cược kiếm được bằng cách staking lạnh sẽ hiển thị tại tab giao dịch tại ví XPRT trên máy tính để bàn của bạn. Chỉ có thể quản lý chúng từ đó.

Lợi ích kèm theo

Không có phí ủy quyền
Phí ủy quyền 0% được áp dụng nhờ quan hệ đối tác với Neblio Team.
50% Phí thưởng trả lại
Trực tiếp đến Ví MyCointainer của bạn
Vé số
Đối với mỗi phái đoàn.

Mỗi người dùng đã ủy quyền ít nhất 50 XPRT có cơ hội giành được 250 EUR mỗi tháng. Để tận dụng các lợi ích bổ sung, bạn phải hoàn thành biểu mẫu bên dưới trước khi ủy quyền.