Syscoin là một loại tiền mã hóa phi tập trung dựa trên công nghệ blockchain và ứng dụng mạng ngang hàng trong việc thực hiện các giao dịch và thanh toán hàng hóa và dịch vụ.

Syscoin cung cấp các giao dịch tài chính gần như bằng không.

Thông tin chi tiết có thể được tìm thấy tại https://www.mycointainer.com/assets/syscoin

Người dùng có thể dễ dàng stake token SYS tại MyCointainer và kiếm thu nhập thụ động chỉ với vài cú nhấp chuột đơn giản.

Hãy xem qua từng bước trong hướng dẫn để thấy stake Syscoin (SYS) dễ dàng như thế nào:

1. Đối với người dùng mới, hãy đăng ký tại https://www.mycointainer.com/signup/, đối với người dùng đã đăng ký, hãy đăng nhập vào https://www.mycointainer.com/

2. Sau khi đăng nhập, chọn Deposit

3. Chọn 'I already have coins' và tìm kiếm Syscoin (SYS) từ danh sách

4. Sau khi chọn Syscoin (SYS), nhấp vào generate address

5. Deposit token đến địa chỉ được hiển thị. Thời điểm gửi tiền thành công, phần thưởng stake của bạn sẽ bắt đầu

Chúc bạn stake vui !!!

MyContainer có hơn 80 tài sản kỹ thuật số để stake vào. Danh sách tài sản có thể được tìm thấy tại https://www.mycointainer.com/assets

Sử dụng các gói Power ở MyContainer, nhận tất cả các phần thưởng 100%. 0% phí cổ phần cho tất cả tài sản. Ghé thăm MyContainer POWER PLANS

Để được hỗ trợ, hãy gửi email tới [email protected]