Tagan Sejuk Didayakan - Persistence (XPRT)

Wahai Komuniti MyCointainer,


Kami bergembira untuk mengumumkan integrasi sistem tagan sejuk Neblio sebagaimana MyCointainerterus menginovasikan perkhidmatan tagan yang berbeza. Kami percaya bahawa perkara ini adalah langkah seterusnya untuk kemajuan dan meningkatkan kualiti perkhidmatan, selesa, ketelusan dan pengawalan dana anda.

Dengan Tagan Sejuk, anda menyatukan XPRT anda kepada nod MyCointaineryang tagan koin anda bagi pihak anda. Sejak nod MyCointainertagan blok baharu dengan aktif dalam Rantai blok XPRT, Tagan Sejuk menawarkan manfaat perlindungan rangkaian yang sama sebagai tagan biasa dan juga ganjaran yang sama.

Kelebihan tagan sejuk ialah anda masih dalam kawalan bagi koin yang anda miliki dan ganjaran anda akan dikekalkan dalam penjagaan anda. Nod MyCointainer tidak boleh mengakses dana XPRT anda dan tiada bahagian bagi ganjaran tagan anda.

https://cryptorank-images.s3.eu-central-1.amazonaws.com/coins/persistence1602519473486.png
Alamat NodID:

persistencevaloper1psk9f4ll6q2vehkqu3g4ya2ch006ht8z5w9p6m

Explorer: https://explorer.persistence.one/validators/persistencevaloper1psk9f4ll6q2vehkqu3g4ya2ch006ht8z5w9p6m

Bagaimana Saya Menyediakan Tagan Sejuk?

1.   Koin anda diwakilkan kepada kod kami dengan menggunakan alamat di atas - masukkan jumlah XPRTyang anda ingin wakilkan. Perwakilan Minimum - 1 XPRT. (disebabkan terma perwakilan XPRT)
Lihat maklumat selanjutnya tentang proses perwakilan itu sendiri.

2.   Simpan perwakilan koin untuk selama yang anda mahu dan menjana ganjaran seperti mana-mana pengesah/ nod sejuk. Tiada masa dikunci.

3.   Ganjaran tagan dijana dengan tagan sejuk akan menunjukkan urus niaga tab dalam dompet XPRT dekstop anda. Cara ini mampu menuguruskannya dari sini sahaja.

Faedah Tambahan

·        Langkau Token Yuran Tagan
Digunakan lebih !00+ aset dalam Platform MyCointainer

·        Pulangan Yuran Ganjaran +50%
Terus ke Dompet MyCointainer anda

·        Tiket Loteri
Bagi setiap perwakilan.

Setiap pengguna yang mewakilkan sekurang-kurangnya 250 XPRT berpeluang untuk memenangi 250 EUR setiap bulan. Anda perlu melengkapkan borang di bawah sebelum perwakilan untuk mengambil kelebihan manfaat tambahan.